Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Στὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ ''νέα εὐθύνη'' φιλοξενεῖται ἄρθρό μου μὲ θέμα '' Ἀπὸ τὰ ἔθιμα τοῦ Πάσχα στὴ λαογραφία τῆς Σκιάθου'', ὅπως ἐξετάζεται μὲσα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ παπα-Γιώργη Ρῆγα, 
Σκιάθου λαϊκὸς Πολιτισμός.