Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Ἀντιμίνσιο Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἰστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων.


Διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα. Σχεδιασμένο βάσει παλαιοῦ Ἀντιμινσίου τοῦ Ἐπισκόπου Σκιάθου Ἰωάσαφ (1695) που φυλάσσεται σήμερα στὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸ Ναὸ Τριῶν Ἰεραρχῶν Σκιάθου.