Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Ἡ Ἁγία Ἄννα.


Ἡ Ἁγία Ἄννα.  Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο. Διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα.