Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Ὁ Ἅγιος ὁσιομάρτυς Περικλῆς

Ὁ Ἅγιος ὁσιομάρτυς Περικλῆς, ὁ Καρχηδόνιος. Διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: