Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

Σκιαθίτισσαι χορεύουσαί τὴν Καμάραν


Ἀναπαραγωγὴ τοῦ πίνακος μὲ τοπίο ἐρημικὴ ἀκρογιαλιὰ στὴν τοποθεσία Καλαμάκι. 
Διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα.