Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Ἡ Ἁγία Σκέπη τῆς Θεοτόκου.


Ἡ Ἁγία Σκέπη τῆς Θεοτόκου. Τὸ ὅραμα τοῦ Ὁσίου Ἀνδρέα τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ, κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς Ἀγρυπνίας στὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Σοροῦ, στὴν Παναγία τῶν Βλαχερνῶν, στὴ Κωνσταντινοῦπολη. Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο. Διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου