Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

ΙΣ ΧΣ Παντοκράτωρ


Xριστὸς Παντοκράτωρ, μικρογραφία. Σπουδὴ σὲ ἔργο τοῦ Πανσελήνου (14ος αἰ.). Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο. Διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα.