Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος (+17 Φεβρουαρίου 1795)


ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ:
Διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα, βάσει παλαιᾶς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου