Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης καὶ τὰ αὐτοῦ θαύματα

 Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης. Διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα.

  Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης. Διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα. Λεπτομέρεια: Τὸ θαῦμα τῆς ἀναβλύσεως τοῦ ἐλαίου ὑπὸ τῆς Θεοτόκου τῆς Οἰκονομιτίσσης.

  Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης. Διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα. Λεπτομέρεια: Τὸ θαῦμα τῆς ἀναβλύσεως τοῦ ἁγιάσματος μεθ᾿ ὑποδείξεως τῆς Θεοτόκου.