Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Σπουδὴ στὸ ἔργο τοῦ ἱεροδιακόνου Ἀντωνίου Κρητὸς


Διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα. Σπουδὴ στὴν εἰκόνα τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἀπὸ τὸ δωδεκάορτο τοῦ Ναοῦ του Χριστοῦ στὸ Κάστρο, ἔργο τοῦ ἱεροδιακόνου Ἀντωνίου Ἀγοραστοῦ τοῦ Κρητὸς. Ὁ Ἀντώνιος ἔζησε στὴ Σκόπελο ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 17ου ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰ. Ἔργα του ὑπάρχουν τεθησαυρισμένα σὲ ὅλα τὰ νησιὰ τῶν Σποράδων.