Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

Ο προφήτης Ιωνάς και η κολοκύνθηΟ προφήτης Ιωνάς, ο βίος του οποίου αποτελεί Προτύπωση της τριημέρου Ταφής και Αναστάσεως του Χριστού, στην Παλαιά Διαθήκη, κατά το γνωστό στιγμιότυπο με την κολοκύνθη, που διαβάζεται στις Εκκλησίες μας κατά τον Εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου, στην ''Πρώτη Ανάσταση''!