Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

Τοῖς ἐντευξομένοις τὲ καὶ ἀναγνώσταις


Εὐχόμεθα θερμῶς σὲ ὅλους τοὺς ἀναγνώστες τοῦ ἱστολογίου Χριστὸς ἀνέστη! Τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως νὰ φωτίζῃ κάθε ἕναν ἀπὸ ἑμᾶς.