Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Εὄρτιες εὐχὲς

Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε! Χρόνια πολλὰ καὶ Εὐλογημένα, θεοπρεπῆ καὶ φωτεινὰ Χριστούγεννα,  μὲ ὑγεῖα καὶ κάθε ἀπὸ Θεοῦ εὐλογία διὰ τὸ Νέον Ἔτος!
''Τὰ ἐν Χριστουγέννοις Σκιαθίτικα Κάλαντα τῶν παίδων'', διὰ χειρὸς Κων. Κουτούμπα. Αὐγοτέμπερα σὲ χαρτόνι. Ἐπεξεργασία φωτογραφίας Nick Karvounis.

Δεν υπάρχουν σχόλια: