Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Από την Αγρυπνία στον Άγιο Ιωάννη του Παρθένη ή Κρυφού, στον Μικρό Ασέληνο.
Φωτογραφικό Αρχείο Φωτεινής Καρρά-Whittington.