Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης (1906-1991)


Ὁ Γέρων Πορφύριος κατετάγη ἐπισήμως στὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὴν Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, κατὰ τὴν συνεδρίασην τῆς 27ης Νοεμβρίου 2013.