Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος τῶν Ὀρθοδόξων Καλάντων. Διά χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα.