Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Τοῦ Ἡλίου καὶ τῆς Γῆς οἱ Γάμοι


Ἀπό τὸ ἔμμετρο ποίημα τοῦ ἐκ Σκοπέλου ἐπιφανοῦς λογίου καὶ ἀσκητοῦ Καισαρίου Δαπόντε, διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα.